Sök

AKADEMI

varfor avfuktning

LUKTER

Obehagliga lukter förhindras allvarligt genom att hålla den relativa luftfuktigheten under 50 % Rh. Avlopps- och vattenpumpstationer kan styras med en avfuktare.

PRODUKTTORKNING OCH KYLNING

Tork- och kylprodukter kräver låg relativ fuktighet för en snabb processdrift. Om produkterna som behöver torkas är känsliga för höga temperaturer kan låg relativ luftfuktighet endast uppnås med en avfuktare. Avfuktning i kylprocessen förhindrar kondens vid låga temperaturer. Resultatet är snabbare kylning och besparingar.

ELEKTRONISKA ENHETER

Elektroniska produkters egenskaper förändras vid hög relativ luftfuktighet.

BAKTERIE

Bakterier behöver fukt för att leva och föröka sig. Fukt som krävs för bakterietillväxt finns vanligtvis i hygroskopiska material. Genom att hålla luften i rummet under 50 % relativ luftfuktighet förhindras spridningen av de flesta bakterier.

Vi hjälper dig gärna.