PRODUKTER

Explosionsavledare

  • Explosionsavledaren används för att avleda explosioner som fortplantar sig genom kanalerna och förhindra spridning av lågor eller övertryck i anslutna kärl.

    Denna anordning minskar risken för flamspridning.

APC-Products

Vi hjälper dig gärna.