Sök

PRODUCTS

Flameless Venting

Flamfri enhet ansluten till en intern standardpanel som sprängs. Den kan användas med stor effekt inomhus och utomhus och är en snabb och enkel lösning istället för krångliga och dyra lösningar med rörinstallationer i det fria.

Flamfri ventilation ger effektivt lågtrycksmotstånd, vilket eliminerar spridning av lågor och glödande partiklar. Under det tidiga skedet av en explosion öppnas explosionsventilen. Den brända lågan och oförbränt damm kommer in i flamskyddselementet. Flamutbredning utanför ventilationen förhindras av energiavledning i filterelementet, vilket minskar det brinnande bränslet under dess antändningstemperatur.

Dammet hålls kvar i ventilationen och gaser från explosionen ventileras genom enheten till den yttre atmosfären runt enheten.

APC-Products

Vi hjälper dig gärna.