Sök

PRODUKTER

luftfilter

CARTEX
Patronfilter

APC Airprocontrol tillhandahåller ett brett utbud av högkvalitativa veckade filterelement för att eftermontera dammutsugssystem.

ABSOLEX
Absolute Filters

Absolutfilter är mycket känsliga filter med hög filtreringskapacitet. Dessa filter används särskilt i mycket känsliga applikationer som läkemedelsproduktion, livsmedelsindustri och elektroniktillverkning.

fINEX
Fine Dust Filters

Findammfilter är en typ av filter som används speciellt för att rena luft och filtrera mycket små partiklar. Dessa filter används särskilt i miljöer där det finns fina dammpartiklar som kan orsaka allergiska reaktioner eller andningsproblem.

Coarse Filters

Grovfilter är filter som filtrerar bort stora partiklar som finns i luften. Dessa filter används särskilt i industriella miljöer, ventilationssystem, vattenreningsanläggningar och jordbrukssektorn

Gas Phase Filters

Gasfasfilter är en typ av filter som används för att rengöra gasföroreningar som finns i luften. Dessa filter används särskilt i industriella gasreningssystem, storkök, kemiska processer och energiproduktion