PRODUKTER

luftföroreningar kontroll

Industriella dammuppsamlingssystem

Dessutom energibesparingar, ökad produktionseffektivitet, produktåtervinning, luftföroreningskontroller…

Industriella vakuumfångare

Dessa system är i allmänhet att föredra för dammsugning, långa kanaler, pneumatisk transport…

AVAC Industridammsugare

AVAC:er är designade för plug & play 3-fas industriella dammsugningsapplikationer. Från läkemedel, kemiska, metall och komposit till träflis applikationer…

Våtsamlare

Den består av en tvättsektion med en hastighet och längd för att inkludera tillräcklig kontakttid…

Gasskrubbersystem

Gasskrubbersystem är de vanligaste avgasbehandlingssystemen som används för att avlägsna förbränningsgaser…

Säkert byte av filterhus hjälper

Bag In Bag Out System – BIBO hjälper förorenade filter att isoleras från personal och processer…

Applikationer för oljedimma

Metallbearbetningsvätskor appliceras för det mesta med kontinuerlig jet, spray eller handdispenser…

RTO - Regenerativ Termisk Oxidationsmedel

Inom kemiska, metallurgi, gjuteri, termisk bearbetning, livsmedel, målning, textil, konstläder och avloppsvattenreningsanläggningar producerar…

Textila Luftkonditioneringssystem

I moderna textilfabriker med höghastighetsmaskiner är det bara möjligt att producera och hålla hög kvalitet…

Kanaler / Vakuumsugrör

Rör och tillbehör speciellt designade för industriell damm- och vakuumdammuppsamling…