Sök

PRODUKTER

Applikationer för oljedimma

oil-mist

Våra oljeavskiljare tar itu med utmaningarna från bearbetningsprocesser som genererar oljedimma, skyddar arbetarna och bibehåller en ren arbetsmiljö.

Fördelar

    • Hög Filtreringskapacitet: Säkerställer effektiv dimmuppsamling.
    • Kostnadseffektiv: Enkel installation, underhåll och låga reservdelskostnader.
    • Energibesparing: Återvinner kyloljor och minskar uppvärmnings-/kylkostnader.
    • Säkerhetsförbättringar: Skyddar mot andningsproblem och brandrisker.
    • Regelöverensstämmelse: Säkerställer efterlevnad av miljöstandarder.

Dokument

Kommer att uppdateras snart.

Vi hjälper dig gärna.