PRODUKTER

Våtsamlare

Våtsamlare är designade enligt inverkan av frånluft och tvättprinciper. Den består av en tvättsektion med en hastighet och längd för att inkludera tillräcklig kontakttid och fallhållande sektioner genom att utnyttja funktionen av kollision genom att öka flyghastigheten effektivt. Enheten, gjord av AISI 304 kvalitetsplåt, har avlopp, bräddavlopp, övervakning, elvärmare med termostat och underhållsskydd. Dammpartiklar för designbehovet separeras från luftflödet genom att öka deras vikt och dimensioner och sedimenteras mot kammaren (bunkern). Utfällda föroreningar släpps ut till reningssystemet regelbundet

Dokument

APC-Products

Vi hjälper dig gärna.