Ara

ACADEMY

Blog

ATEX & NFPA Yönetmeliklerini Anlama

ATEX yani patlayıcı atmosfer gaz, buhar, sis veya yanıcı toz şeklindeki yanıcı maddelerin…

Neden Nem Alma?

Doğal olarak havada su partikülleri her zaman bulunmaktadır. Nem olarak adlandırdığımız bu partiküllerin..

Filtrasyon Mekanizmaları

Filtrasyon mekanizları nelerdir?

Toz Toplama Üniteleri Boşaltma Sistemleri

Çift sürgülü klape, döner hava tekeri, lineer boşaltma vb….

Cam Laminasyon Prosesi Nem Kontrolü

Cam laminasyonu odası nem ve toz kontrolü ürün kalitesini doğrudan etkilemektedir. 

Patlayıcı Toz Sınıfları

Üretim alanlarınızın proses güvenliğini sağlamak için hammaddenizi doğru sınıflandırmanız gerekmektedir.

Filtre Sınıflarının Karşılaştırma Tablosu

ISO 16890, EN779 ve ASHRAE Standard 52.2-2012 filtrelerin karşılaştırılması

Temiz Oda Standartlarının Karşılaştırılması

ISO 14644, U.S.209E, JACA B 9920 vb.. temiz oda standartlarının karşılaştırması

Filtre Medyası Seçimi

Doğru filtre kağıdı filtrasyon verimliliği ve proses güvenliği için önem arz etmektedir.

Venturi Nozul

Venturi nozulu, yakınsak ve ıraksak bölümlerle çevrelenmiş dar bir boğazla basıncı azaltarak sıvının hızını artırır. Birçok uygulamaya sahiptir ve HVAC, su arıtma ve havacılıkta kullanılır.