Ara

AKADEMİ

Filtre Sınıfı Karşılaştırma Tablosu

FİLTRE SINIFLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
ISO16890: 2016ENEN779: 2012EN1822:2009ASHRAE Standard 52.2-2012
Başlangıç ve bitiş veriminin ortalaması
Em = (Ei+Ed)/2
Başlangıç
Verimi
(Ei)
Başlangıç
Yakalama
Miktarı
(Am)
Filtre
Sınıfı
Sentetik tozların
Ortalama Yakalanma
Miktarı (Am)
0.4μm için
Ortalama Verim
(Em)
0.4μm için
Minimum Verim
(Emin)
MPPS’e göre Başlangıç
Verimi (Ei)
( 0.08 – 0.15 μm)
Ölçümlenen Minimum Verim
Değeri
Ortalama Parçacık Boyutu Verimliliği (Em)
% Boyut aralığından, μm
ePM1
(%)
ePM2.5
(%)
ePM10
(%)
Coarse
(%)
 Test Final
dP 250Pa
Test Final
dP 450Pa
 Aralık 1Aralık 2Aralık 3
0.3-1.00.3-2.50.3-10ISO Fine
Dust
 %%%%(MERV)0.3-1.01.0-3.03.0-10.0
 Am<50
Final dP
200 Pa
G150≤Am≤65  1 Em<20
 G265≤Am≤80 2 Em<20
3 Em<20
4 Em<20
 Am≥50
Final dP
300 Pa
G380≤Am≤90 5 Em<20
6 Em<35
 G4Am≤90 7 Em ≥50
8 Em<20Em ≥70
 Ei>50 M5 40≤Em≤60 9 Em<35Em ≥75
10 Em ≥50Em ≥80
 Em ≥50Ei>70 M6 60≤Em≤80 11Em<20Em ≥65Em ≥85
12Em<35Em ≥80Em ≥90
Em≥50Em≥65Ei>80 F7 80≤Em≤90Emin≥3513Em ≥50Em ≥85Em ≥90
Em≥70Em>80Ei>90 F8 90≤Em≤95Emin≥5514Em ≥75Em ≥90Em ≥95
Em>80 F9 95≤EmEmin≥7015Em ≥85Em ≥90Em ≥95
16Em ≥95Em ≥95Em ≥95
N/AN/AN/AN/AE10 Ei≥85N/AN/AN/AN/A
E11 Ei≥95
E12 Ei≥99.5
H13 Ei≥99.95
H14 Ei≥99.995
U15 Ei≥99.9995
U16 Ei≥99.99995
U17 Ei≥99.999995

Destek ister misiniz?