Ara

ÜRÜNLER

Kartuş Filtreler

APC Toz Toplama Üniteleri için Kartuş Filtreler

CG-CN İletken Nano Kaplamalı Karbon Kartuş filtreleri, ADC’nin kalbidir. İletken kartuş filtreler 75°C’de sürekli çalışabilir. Tüm filtre ortamları minimum verimliliğe sahiptir.

Diğer Markalar İçin Yedek Kartuş Filtreler

Son teknoloji pileleme yöntemi, kartuş filtre teknolojisi için ideal performans sağlar. Silindirik yapıdaki her markanın filtresine yüksek kalitede filtreler imal edilmektedir.

Gaz Türbinleri / Turbo Makinalar İçin Kartuş Filtreler

Enerji santralleri, turbo makinalar ve gaz türbinleri vb. sistemler için taze hava giriş filtreleri imal edilmektedir.

Cartex HEPA

HEPA kartuş filtresi, Yüksek Verimli Partikül Tutucu filtre ortamı (HEPA) kullanan bir hava filtreleme ünitesini ifade eder. Mikron ölçekteki partiküllerin %99,95 veya daha fazlasını tutabilen bir filtredir.