ÜRÜNLER

NEM ALMA TEKNOLOJİSİ

Nem Alma Sorpsiyon Teknolojisi

Günümüzde temiz odalar, ilaç üretim tesisleri, cam laminasyon üretimi, pil üretim tesisleri, savunma sanayi, köprü ve benzeri yapılar, korozyon koruması, depolar, yemek tesisleri, kapalı kış sporları tesisleri ve benzeri birçok üretim süreci. Bu tür talep edilen hassas nem kontrollü endüstriyel prosesler için ekipman tedarik etmekteyiz. Nem alma sürecini doğru analiz edecek şekilde, ihtiyaca uygun kapasitede ve minimum enerji tüketimi ile projelendirme ve ihtiyaca özel çözümler sunuyoruz.

Dokümanlar

Yoğuşma ile Nem Alma

Klimanın icadından bu yana kullanılan en klasik nem alma sistemidir. Standart oda koşullarında istenen sıcaklık ve nem değerleri için ideal çözüm sunan nem alma prensibidir. Doğru hesaplanarak kullanıldığında en uygun ve en düşük işletme maliyeti olacak ekipmandır.

Kurutucu Rotor Nem Alma

Desikant rotorlu nem alma sistemleri, oda sıcaklığının ve %50 bağıl nemin altında istenen nem değerleri için kullanılması gereken en ekonomik sistemlerdir.

Sistemin kalbinde, yüksek verimliliğe sahip silika jel emdirilmiş bir rotor bulunur. Yapı olarak ısı geri kazanım rotorları gibi olmasının yanı sıra işlevsellik olarak nemi aktaran bir sistemdir. Düşük çiy noktalarına ulaşabilen nem alıcıları sürekli çalıştırıyorlar.

Rotor, üzerinde iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Bunlar süreç ve rejenerasyon bölümleridir. Kurutulacak proses havası rotorun prosese ayrılmış kısmından geçerken içerdiği nemi rotora aktararak havayı kurutur. Nemi emen rotoru kurutmak için dışarıdan alınan ve ısıtılan hava rotorun rejenerasyon bölümünden geçerek rotoru kurutur. Bu sürekli sistem sayesinde istenilen nem koşulları sağlanır.

Kurutucu Rotor Nem Alma Çalışma Prensibi

Endüstriyel Klima Santrali Tipi Nem Alma

Proses endüstrisinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanacak endüstriyel nem alma sistemi. Temel kurutucu nem alma işleminden eksiksiz bir iklim kontrol sistemine kadar her şeyi sunuyoruz. Tasarımda tam esnekliğe sahip bu yüksek verimli endüstriyel nem alıcılar, müşterilerin spesifikasyonlarına tam olarak uyacak şekilde rotor etrafında yapılandırılmıştır. Nem alma, Sorption’ın temel amacıdır ve genellikle ön soğutma gerekliyken, son soğutma ve son ısıtma da dahil edilebilir. 100.000 m³/saate kadar mevcut hava debileri ile.

Eşik veya cep içermeyen pürüzsüz iç tasarım ve kapaklardaki dış kilitler, iyi hijyen seviyelerini korumak için iç kısmın yıkanmasını kolaylaştırır. Paslanmaz çelik paneller, zorlu ortamlarda nem alma için isteğe bağlı bir ekstra olarak mevcuttur. Nem alıcılarımız, kurulduklarında devreye alma süresini minimumda tutmak için fabrikamızda test edilmektedir.

Destek ister misiniz?