PRODUKTER

Textila Luftkonditioneringssystem

I moderna textilfabriker med höghastighetsmaskiner är det bara möjligt att producera och hålla hög kvalitet genom att ha bra luftkonditioneringssystem.

Maximal produktivitet erhålls från systemet genom att hålla luftfuktigheten och temperaturen konstanta på alltid nödvändiga nivåer.

ATRDF Roterande Trumfilter

Det är ett system som kontinuerligt samlar upp damm och fibrer som hålls i ett speciellt filterelement (tyg) sträckt på ett roterande filter.

ATRPF Roterande Förfilter

Det ger en ekonomisk lösning för att separera fibrer i maskinavgaser med högt fiberförhållande.

ATMAW Masonry Air Washers

Används för att fukta luft effektivt för fukt och kylning.

ATCU Komprimeringsenhet

Komprimeringsenheten samlar in och ackumulerar syntet- och naturfiberavfall ordentligt.

Dokument

Kommer att uppdateras snart.

APC-Products

Vi hjälper dig gärna.