PRODUKTER

AVC Industriella vakuumfångare

Industriella vakuumfångare är för höga vakuumtryck. Dessa system är i allmänhet att föredra för dammsugning, långa kanaler, pneumatisk transport och andra applikationer som kräver högre vakuumvärden.

AVC System säkerställer

 • Enkelt och mindre underhåll
 • Användarvänliga applikationer
 • Utrymmesbesparande med kompakt design
 • Låg energiförbrukning med lägre differenstryck
 • Utmärkta tätningslösningar
 • Lång livslängd
 • Lång hållbarhet med stark konstruktion
 • NFPA-kompatibel, ATEX-certifierad

Dokument

Alternativ

 • BIBO -Bag In Bag Out Filterbyte
 • Explosionsventilation
 • Ventilationsdeflektor
 • Flamfri explosionsventilation
 • Explosionsisoleringssystem
 • Explosionsskyddssystem
 • Kontinuerlig liner urladdning
 • Särskilda utsläppsalternativ; Big Bag, Container, Trumma, etc.
 • Fläkt
 • Nivåbrytare
 • Autopneumatisk vakuumventil
 • Kanaler för antistatiska applikationer
 • Flexibla slangar och anslutningar

 

Ansökningar

 • Farmaceutisk
 • Kemisk
 • Livsmedel & Jordbruk
 • Transport av pappersskrot
 • Laser/plasmaskärning & svetsning
 • Sudd
 • Komposit / Glasfiber
 • Gruvdrift
 • Pulvermålning
 • Trä
 • Textil
APC-Products

Vi hjälper dig gärna.