PRODUCTS

Explosionsskyddssystem

Explosionsventilpaneler

Alla applikationer från övertryck till högvakuumapplikationer som hissar, transportörer, silos och cykloner.

Flamfri ventilation

Flamfri enhet ansluten till en intern standardpanel som sprängs. Den kan användas med stor effekt…

Explosionsisoleringsventil

Ett explosionsisoleringsspjäll är en backventil utformad för att förhindra övertryck eller låga orsakad av en nedströms explosion

Explosionsavledare

Explosionsavledaren används för att avleda explosioner som fortplantar sig genom kanalerna och förhindra spridning av lågor eller övertryck i anslutna kärl.

Explosionsskyddssystem

Explosionsskyddssystem upptäcker och dämpar kemiskt innan explosionen börjar vid tryckökningssteget. I allmänhet…